Klent valresultat för MP bland pensionärer

Trots att det ett år före valet var känt att 65+ skulle utgöra 26 % av de röstberättigade så misslyckades MP med att nå ut till den gruppen. Enligt beräkningarna i vallokalsundersökningen (VALU) röstade bara 2,3 % i den åldersgruppen på MP.

VALu åldersgrupper 2014Läs mera här: http://www.valforskning.pol.gu.se/digitalAssets/1501/1501335_vikten_av_vikter_rapport13_v141031.pdf

SVT: Äldreomsorg/sjukvård viktigaste valfrågan

Sveriges Television, SVT, har sammanställt de viktigaste valfrågorna på basis av opinionsundersökningar som gjorts av SOM-instituet, SIFO och Novus. Dessa institut undersöker regelbundet vilka 10 frågor som är  prioriterade hos väljarna. Av dessa 10 har SVT valt ut de 6 frågor som varit hetast på olika sätt under mandatperioden.

 Detta är resultatet: 1)Sjukvård/Äldreomsorg 20 %. 2)Arbetsmarknad/jobb 19 %. 3)Skola/utbildning 15%. 4)Ekonomi 11 %. 5)Invandring 10 %. 6)Miljö/klimat 9 %. 7)Annat område  7 %