Äldre har blivit vårdens förlorare

Gr Se Hens Sjukhus Brut ben

Våra äldre får alltför ofta inte den vård de behöver. Många är multisjuka men forskning och utbildning om de  äldres sjukdomar är eftersatt och det får konsekvenser i vårdutförandet. Ett annat problem är medicineringens biverkningar. Äldre och sköra måste dessutom ges mer tid i vården.
Artikelförfattare är Gunilla Almén, sjuksköterska och ledamot av styrelsen för Gröna Seniorer i stockholmsregionen.
Läs mer genom att klicka på  rubriken ”Äldre har blivit vårdens förlorare – hela artikeln” under ”Längre texter” i högerspalten.