Tidningar granskar äldreomsorgen

AB Expr Äldreomsorg 23jan-14 P1030718

Det finns ett stort behov av att medierna granskar det som händer i äldreomsorgen. Speciellt som Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har  både begränsade resurser och begränsat uppdrag. Samtidigt är konmunernas känsla för självkritik liten och bidrar till vad som kan kallas största möjliga tystnad.

Här är länkar till artiklar, som ingår i serier i Aftonbladet respektive Expressen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18223470.ab

http://www.expressen.se/nyheter/dotternjag-fick-ha-koll-pa-allting/