Gamla och sjuka får betala dyrt

Att vara både gammal och sjuk innebär för många att tillvaron blir extra problematisk. Det handlar både om ekonomi och hälsa. Sjukförsäkringssystemet är nära haveri och Sverige har hundratusentals pensionärer med stora ekonomiska problem. Samtidigt finns det omfattande misskötsel av äldrevården som till stor del drivs med vinsten som mål.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/8mxagA/aldre-och-sjuka-ar-inga-sedelpressar

Pensionshöjning 2015: I snitt 100 kr/månad efter skatt

Pensionärerna får en genomsnittlig ökning av sin totala pension med cirka 100 kronor i snitt per månad efter skatt 2015. En ny analys visar på stora lokala skillnader i jämlikhet: i glesbygden har pensionärer med hög inkomst dubbelt så mycket som de med låg inkomst, medan i storstäderna har höginkomstpensionärer fyra gånger så hög pension som de med låg.

Fortfarande är inkomstskillnaderna stora mellan pensionärer och förvärvsarbetande, bland annat p.g.a beskattningen. I det av alliansen och SD nedröstade budgetförslaget föreslog den rödgröna regeringen att ett första steg skulle tas mot rättvis beskattning.

Läsa mer här om pensionen: http://www.pensionsmyndigheten.se/pension2015.html

Inlägg inför valåret 2014

Rolf Rydén tar i en insändare i DN 18 nov upp behandlingen av pensionärerna när det gäller ekonomin jämfört med andra grupper.

Han skriver bl.a. att det finns ca 2 miljoner pensionärer som enligt Pensionsmyndigheten har omkring 11.500 kr per månad i pension.

”TCO:s ordförande påpekade nyligen i TV att mindre än 15.000 kr är det få som klarar sig på. Jo, vi pensionärer måste.”

Rydén vill att pensionärer ska förena sig och kräva rättvis beskattning och samma inkomstökning som medelinkomsttagaren får, d.v.s. ca 1.000 kr mer i månaden.

”Det är val nästa år. Kräv en pension ni kan leva av och unna er en dräglig tillvaro.”

Sänkta pensioner 2014

2014 minskar inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent, i snitt 300 kr per månad före skatt. Detta enligt Pensionsmyndighetens prognoser.

För pensionsspararna blir det i genomsnitt minusränta på inkomstpensionskontona med 1,1 procent i nästa orange kuvert.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har sänkts med 100 kr, vilket motsvarar -0,2 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg blir kompenserade eftersom bostadstillägget höjs.

320 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får ca minus 0,2 procent i förändrad pension.
500 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan minus 0,2 och minus 2,7 procent.
De flesta pensionärer, 1,2 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får sänkt inkomstpension med 2,7 procent.
Sänkningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension på 14.000 kr före skatt beräknas få en minskning med i snitt ca 200 kr i månaden efter skatt om skatten är lika som 2013