Gamla och sjuka får betala dyrt

Att vara både gammal och sjuk innebär för många att tillvaron blir extra problematisk. Det handlar både om ekonomi och hälsa. Sjukförsäkringssystemet är nära haveri och Sverige har hundratusentals pensionärer med stora ekonomiska problem. Samtidigt finns det omfattande misskötsel av äldrevården som till stor del drivs med vinsten som mål.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/8mxagA/aldre-och-sjuka-ar-inga-sedelpressar

Många oroliga för sin pension

Det nuvarande pensionssystemet, som infördes 1999, har för många blivit en besvikelse. Av en opinionsundersökning framgår att varannan tillfrågad är orolig för sin pension. Tyvärr ser det som om Miljöpartiet – som inte deltog i riksdagsbeslutet – fick rätt i sin prognos att det nuvarande systemet skulle ge ca 30 % mindre i pension jämfört med det gamla.
Läs här om opinionsundersökningen: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22274690.ab