Inlägg inför valåret 2014

Rolf Rydén tar i en insändare i DN 18 nov upp behandlingen av pensionärerna när det gäller ekonomin jämfört med andra grupper.

Han skriver bl.a. att det finns ca 2 miljoner pensionärer som enligt Pensionsmyndigheten har omkring 11.500 kr per månad i pension.

”TCO:s ordförande påpekade nyligen i TV att mindre än 15.000 kr är det få som klarar sig på. Jo, vi pensionärer måste.”

Rydén vill att pensionärer ska förena sig och kräva rättvis beskattning och samma inkomstökning som medelinkomsttagaren får, d.v.s. ca 1.000 kr mer i månaden.

”Det är val nästa år. Kräv en pension ni kan leva av och unna er en dräglig tillvaro.”