Oroande utveckling för våra äldre

Vi blir allt äldre och med ökad livslängd ökar risken för sjukdomar, bl.a. Men vad händer då med äldreomsorgen? Över hela landet har många tusen platser försvunnit på servicehus och liknande äldreboenden som är mycket uppskattade av de boende – men inte av politikerna. Stockholms län är ett exempel på den utvecklingen.
Läs mera här: http://www.dn.se/sthlm/stockholm-star-infor-en-aldreboom/

 

Stora skillnader i satsningen på äldreomsorg

Äldre Mor Anna vilarDet är stora skillnader mellan landets kommuner i satsningen på äldreomsorg, räknat i i hur mycket pengar man använder på 65+  relativt sett. Jämförelsen har gjorts så att anslaget till de äldre satts i relation till hur stor andel de utgör av respektive kommuns befolkning.
Det är Socialstyrelsen som gjort beräkningarna. Sundbyberg, Solna och Stockholm samt ett antal små kommuner toppar medan Norrtälje hamnar i botten.
Undersökningen är ingen mätare av kvalitén. Men om de kommuner som  relativt sett satsat mest pengar också  har använt pengarna på rätt sätt så bör de ligga bra till även när det gäller kvalitén.
Läsa mera  här

Sänkta pensioner 2014

2014 minskar inkomst- och tilläggspensionen med 2,7 procent, i snitt 300 kr per månad före skatt. Detta enligt Pensionsmyndighetens prognoser.

För pensionsspararna blir det i genomsnitt minusränta på inkomstpensionskontona med 1,1 procent i nästa orange kuvert.

Garantipensionen – liksom värdet av de flesta tjänstepensioner – bestäms av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet har sänkts med 100 kr, vilket motsvarar -0,2 procent. Det innebär att de personer som har lägst pension, det vill säga de som har enbart garantipension eller en stor del garantipension, får sänkt pension med cirka 20 kronor i månaden. De pensionärer som har bostadstillägg blir kompenserade eftersom bostadstillägget höjs.

320 000 pensionärer – de med ingen eller låg inkomstpension och som har garantipension och eller bostadstillägg får ca minus 0,2 procent i förändrad pension.
500 000 pensionärer får en förändring av summan av inkomst- och garantipension som ligger mellan minus 0,2 och minus 2,7 procent.
De flesta pensionärer, 1,2 miljoner, som varken har garantipension eller bostadstillägg, får sänkt inkomstpension med 2,7 procent.
Sänkningen av den allmänna pensionen gör att en genomsnittlig pensionär med en total pension på 14.000 kr före skatt beräknas få en minskning med i snitt ca 200 kr i månaden efter skatt om skatten är lika som 2013