Extra pengar till äldreomsorgen

MP, S och V föreslår i budgeten att 2 miljarder kr per år ska satsas på stöd till kommunerna för bättre äldreomsorg. För hela mandatperioden innebär det 8 miljarder. Avsikten är att pengarna ska öka kvalitén och bemanningen. Anslaget räcker till att anställa flera tusen undersköterskor. Pengarna är öronmärkta.