Stora skillnader i satsningen på äldreomsorg

Äldre Mor Anna vilarDet är stora skillnader mellan landets kommuner i satsningen på äldreomsorg, räknat i i hur mycket pengar man använder på 65+  relativt sett. Jämförelsen har gjorts så att anslaget till de äldre satts i relation till hur stor andel de utgör av respektive kommuns befolkning.
Det är Socialstyrelsen som gjort beräkningarna. Sundbyberg, Solna och Stockholm samt ett antal små kommuner toppar medan Norrtälje hamnar i botten.
Undersökningen är ingen mätare av kvalitén. Men om de kommuner som  relativt sett satsat mest pengar också  har använt pengarna på rätt sätt så bör de ligga bra till även när det gäller kvalitén.
Läsa mera  här