Oroande utveckling för våra äldre

Vi blir allt äldre och med ökad livslängd ökar risken för sjukdomar, bl.a. Men vad händer då med äldreomsorgen? Över hela landet har många tusen platser försvunnit på servicehus och liknande äldreboenden som är mycket uppskattade av de boende – men inte av politikerna. Stockholms län är ett exempel på den utvecklingen.
Läs mera här: http://www.dn.se/sthlm/stockholm-star-infor-en-aldreboom/

 

Kritik mot artikel om inkomster

I en nyhetsartikel den 4 oktober 2013 i Dagens Nyheter påstods att äldre har samma inkomstutveckling som yngre. Det stämmer inte. Siffror från SCB visar att en 100-lapp i pension 2001, när nya pensionssystemet infördes, kommer att vara värd 115 kronor 2014. En löntagares 100-lapp ökar under samma period till 155 kronor.

– Det finns ingenting i artikeln som ger underlag till att ”äldres ekonomi håller ställningarna” i förhållande till förvärvsinkomsterna. Tvärt om. DN:s artikel ger en missvisande bild av utvecklingen, säger de fem ordförandena för Sveriges största pensionärsorganisationer som representerar 800 000 pensionärer.

PENSIONÄRSORGANISATIONERNA SER FLERA PROBLEM MED DN:S JÄMFÖRELSE.

1. Det är felaktigt att jämföra en pensionär som just har gått i pension med en ung människa på väg in i arbetslivet. 28-åringen har stora utvecklingsmöjligheter medan pensionärens ekonomiska kurva kommer att dala kraftigt. En pensionär kan inte påverka sin egen ekonomiska situation.

2.Det är även problematiskt att använda sig av olika mättidpunkter. I ett längre perspektiv ser utvecklingen dystrare ut för pensionären. Under det nya pensionssystemets tid har pensionerna realt i stort sett legat stilla, medan lönerna har fått en stadig realökning med cirka 1,5 procent per år. Framtiden ser inte bättre ut då pensionerna beräknas sjunka i värde 2014, 2015, 2018 och 2019. DN:s artikel visar inte att pensionerna håller ställningarna i förhållande till förvärvsinkomsterna.