Piggare pensionärer

Aldres hälsa har förbättrats rejält det senaste kvartsseklet. Det gör att många vill fortsätta att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Men alla får inte vara kvar på sina jobb. Enligt en utredning skulle vi i genomsnitt kunna jobba drygt 3 år längre än vad vi gjorde 1985.
Läs mera här: http://www.metro.se/nyheter/aldre-ar-friskare-och-jobbar-mer/Hdzolq!oyOFAoReFOIkngYvHqr7Bg/

Morötter för att äldre ska jobba längre

Alliansregeringen vill få äldre att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Pensionsmyndigheten har därför fått i uppdrag att komma med förslag hur det ska vara möjligt att jobba längre upp i åldrarna utan att garantipension och bostadstillägg minskar p.g.a. detta. Avsikten är att reformen ska vara genomförd 2016.
Läs mera här