Stora problem inom demensvården

Antalet dementa kommer att öka kraftigt framöver och det verkar bli stora problem med vårdresurser båda vad gäller personal och platser.  Redan nu vårdas demenssjuka allt oftare i sin vanliga bostad med hjälp av hemtjänst, och det kommer att bli ännu vanligare i framtiden. Men få av de som arbetar i hemtjänsten har utbildning i hur man tar hand om demenssjuka.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6922284

Kvinnor och ensamboende mindre nöjda med hemtjänsten

Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning bland äldre. Enkäten visar även att förtroendet för personalen minskat. Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/ensamboendeochkvinnormindrenojdamedhemtjansten