Livsmedelsverkets nya råd om äldres mat

Tidigare har Livsmedelsverket rapporterat att ungefär hälften av de som finns på landets äldreboenden är undernärda.

Nu har verket kommit med nya råd om maten för äldre personer. Måltiderna i äldreomsorgen behöver i dag i högre grad än idag utgå från individens behov och önskemål, främja aptit och matglädje och bli en tydligare del av omvårdnaden.

Läs mera här: https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/press/nyheter/pressmeddelanden/nya-rad-om-aldreomsorgens-maltider-satter-individen-i-centrum