Ny broms gör pensionsökning osäker

Enligt Pensionsmyndighetens prognoser kommer inkomst- och tilläggspensionen öka med 4,7 % 2016. Prognosen för de följande åren: 2017 +4,2 %, 2018 +3,6 %, 2019 + 2,7 %. För 2015 är ökningen sedan tidigare fastställd till 0,9 %.
Mer information finns på http://www.pensionsmyndigheten.se/maj15.html

Men detta förefaller inte självklart. Regeringen och partierna i riksdagens pensionsgrupp uppges stå bakom ett departementsförslag som innebär en ny pensionsbroms som äter upp stora delar av de höjningar som Pensionsmyndigheten räknar med. Läs mera här