Bromsen kvar men effekterna sprids

Fr.o.m 1 januari 2017 blir det nya regler för hur den s.k. bromsen i pensionssystemet ska tillämpas. Beslutet, som tagits av pensionsgruppen riksdagen, gör att förändringarna  av pensionen jämnas ut över åren. Det innebär inte att det blir mer pengar för pensionärerna över tid. Pensionärsorganisationerna anser fortfarande att bromsen bör avskaffas.
Läs mera här