Högre avgift föreslås för hemtjänst

Regeringen föreslår att ska kommunerna få rätt att ta ut högre avgift för hemtjänsten. Det innebär en möjlighet att öka avgiften med 220 kr per månad.  Nu ligger maxavgiften på mellan 1.780 till 1.854 kronor i månaden, beroende på boende.

Förslaget har fått kritik eftersom det kommer att ge högre kostnader i många kommuner för alla pensionärer som är i behov av hemtjänst. Speciellt kännbart blir det för personer med låg pension och lågt eller inget bostadstillägg. Den föreslagna skattesänkningen med 50 kr per månad för fattigpensionärerna har dessutom uteblivit genom att det är alliansens budget som – med stöd av SD – gäller för 2015.