Felmedicinering stort problem

En studie som omfattar  78.000 patienter visar att 55 % fick mediciner för sjukdomar de inte hade diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel kan vara skadliga. Detta är ett stort problem inom äldrevården. Studien ingår i en avhandling av Jessica Skoog vid Lunds universitet.
Läs mera  här eller se TV-inslag här här