Riksrevisionen kritiserar svagt stöd till äldreboenden

Boendet och servicen är ett tilltagande problem för många  äldre. Riksrevisionen kritiserar regeringen för bristande insatser när det gäller äldreboendena, inte minst  i avfolkningskommunerna. Det finns ett stort behov av statligt stöd.

Läs mera här