Äldre inlåsta utan personal på natten

Nattbemanningen på landets särskilda boenden har granskats av Inspektionen av vård och omsorg, IVO, med nedslående resultat.
Trots att särskilda boenden för äldre och demenssjuka måste ha tillräckligt med personal nattetid enligt ett regeringsbeslut förra året, så finns fortfarande boenden där de äldre inte kan få hjälp under nätterna.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6617992

Demens – stora brister hos vårdcentraler

Många vårdcentraler saknar kompetens när det gäller dementa. Färre än varannan person får en sådan utredning som rekommenderas av Socialstyrelsen. Det visar utvärderingen av följsamheten till de nationella riktlinjerna för demenssjukdom. Det är stora skillnader mellan landstingen både när det gäller väntetider och utredningar.
Läs mera  här