VIRUSET FINNS PÅ ÖVER 500 ÄLDREBOENDEN.

En av grundbultarna i coronastrategin var att skydda äldre och sköra. Men det fungerade inte och många äldre har drabbats, främst på äldreboendena.

Coronaviruset har tagit sig in på minst 541 äldreboenden i Sverige. Till detta kommer ett mörkertal som det saknas beräkningar om. Från norr till söder rör det sig om tusentals äldre som konstaterats smittade på boenden. Det visar siffror som landets regioner har tagit fram på uppdrag av DN.

https://www.dn.se/nyheter/sverige/coronasmitta-pa-over-500-av-landets-aldreboenden/

Personalbrist på många äldreboenden

Det är nu på flera håll i Sverige svårt att bemanna äldreomsorgen eftersom personalen, på grund av coronasmittan, måste stanna hemma vid minsta tecken på förkylning. Nära 100 av landets kommuner uppger för Ekot att de skulle vilja ha större möjligheter att testa personalen inom äldreomsorgen.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7445495

Gamla och sjuka får betala dyrt

Att vara både gammal och sjuk innebär för många att tillvaron blir extra problematisk. Det handlar både om ekonomi och hälsa. Sjukförsäkringssystemet är nära haveri och Sverige har hundratusentals pensionärer med stora ekonomiska problem. Samtidigt finns det omfattande misskötsel av äldrevården som till stor del drivs med vinsten som mål.
https://www.aftonbladet.se/ledare/a/8mxagA/aldre-och-sjuka-ar-inga-sedelpressar

Sämre för äldre på akuten

Omhändertagandet av sköra äldre personer inom akutsjukvården blivit sämre, till exempel med oacceptabelt långa väntetider på akutmottagningar.
Patienter som är 80 år och äldre har en längre total vistelsetid på akutmottagningar jämfört med patienter som är 19–79 år. Det innebär att de sköraste äldre med stor risk för fall, trycksår, urvätskning, konfusionstillstånd med mera har vistelsetider på akuten som medför stor risk för undvikbara komplikationer.
Det skriver professorer och överläkare i ett debattinlägg.
https://www.svd.se/akutvarden-har-blivit-allt-samre-for-aldre

Pengar till tester av prostatacancer

Regeringen anslår ytterligare 8,4 miljoner kronor för utvecklingen av en jämlik och strukturerad prostatacancertestning i hela landet, som en grund för framtida allmän screening. Varje landsting ska utse en person som arbetar med metodiska PSA-tester.

Läs mera här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/07/12/Regeringen-ger-stod-till-PSA-testning/?utm_campaign=DagensMedicindagliga_180712_Regeringen%20st%C3%B6der%20testning%20av%20prostatacancer&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&elqTrackId=8fbdbb2ec9b34

Anhörigvården en lysande affär för kommuner och landsting

Anhörigas vård av närstående beräknas ha ett värde av inte mindre än 181 miljarder kronor om året.  Det är en kostnad som landsting och kommuner slipper. Beloppet motsvarar mer än vad föräldraförsäkringen kostar under 4 år – eller försvarets och samhällets krisberedskap under lika många år. Påfrestningarna är stora på de anhöriga.

Läs mera här: https://www.svd.se/sommar-aldring-1-dyr-nota-for-vard-av-narstaende-181-miljarder

Halkan ett gissel för våra äldre

Många äldre blir halkans fångar och sitter kvar hemma under delar av vintern. Fyra debattörer efterlyser kommunala planer mot fallolyckorna. Det brister i halkbekämpningen på gångbanorna och bara ett fåtal kommuner delar ut halkskydd til pensionärer. Ca 20.000 fotgängare skadas årligen av fallolyckor på snö och is. Samhällets kostnader för dessa olyckor är flera gånger högre än kostnaderna för vinterväghållningen.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/valfard/article21936869.ab

Mer privatisering inom SLL:s sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat om en plan för upphandling av hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det grönt ljus för en fortsatt privatiseringsvåg inom sjukvården i länet. Det som är särskilt oroande är att det öppnar dörren för att införa vårdval inom geriatriken. Det innebär att landstinget förlorar kontroll över en mycket resurskrävande vård för de äldsta och sjukaste.

-För Miljöpartiet är det viktigt att det finns en tydlig samordning när det gäller den här patientgruppen. En privatisering riskerar exempelvis att slå sönder samarbetet mellan landstinget och kommunerna. Vi tappar också den geografiska fördelningen av äldrevården och det kan leda till att våra mest sjuka patienter tvingas resa längre för att komma till sin läkare, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet konstaterar att dagens vårdval är kostnadsdrivande och har bidragit till en ökad ojämlikhet inom vården. Och även om Alliansen också börjat inse att det finns problem med dagens vårdval så fortsätter de ändå att se privatisering som svaret på de flesta utmaningarna vården står inför.

– Det är fel väg att gå. Vården står inför en stor omorganisering samtidigt som den befinner sig i kris. För att klara vården de kommande åren behöver landstinget behålla kontrollen över den vård som flyttas ut från akutsjukhusen, inte blanda in ännu fler aktörer, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.