Mer privatisering inom SLL:s sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat om en plan för upphandling av hälso- och sjukvård. I praktiken innebär det grönt ljus för en fortsatt privatiseringsvåg inom sjukvården i länet. Det som är särskilt oroande är att det öppnar dörren för att införa vårdval inom geriatriken. Det innebär att landstinget förlorar kontroll över en mycket resurskrävande vård för de äldsta och sjukaste.

-För Miljöpartiet är det viktigt att det finns en tydlig samordning när det gäller den här patientgruppen. En privatisering riskerar exempelvis att slå sönder samarbetet mellan landstinget och kommunerna. Vi tappar också den geografiska fördelningen av äldrevården och det kan leda till att våra mest sjuka patienter tvingas resa längre för att komma till sin läkare, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Miljöpartiet konstaterar att dagens vårdval är kostnadsdrivande och har bidragit till en ökad ojämlikhet inom vården. Och även om Alliansen också börjat inse att det finns problem med dagens vårdval så fortsätter de ändå att se privatisering som svaret på de flesta utmaningarna vården står inför.

– Det är fel väg att gå. Vården står inför en stor omorganisering samtidigt som den befinner sig i kris. För att klara vården de kommande åren behöver landstinget behålla kontrollen över den vård som flyttas ut från akutsjukhusen, inte blanda in ännu fler aktörer, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Stockholm: Fri sjukvård från 85 år och ingen höjd SL-taxa

I Stockholms läns landstings budgetbehandling röstade Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på ett förslag om fri sjukvård för personer fr.o.m. 85 år. Genom detta fick förslaget majoritet. Det kommer att kosta mellan 10 och 25 miljoner kr. Alliansen, som vanligen har majoritet med hjälp av Sverigedemokraterna, reserverade sig.
Samma partier avslog ett förslag från de styrande allianspartierna om att höja priserna i kollektivtrafiken, något som gör att också det reducerade priset för bl.a. pensionärer hålls oförändrat. Kostnaden för de uteblivna höjningarna beräknas till drygt 700 miljoner kr.

Äldre får vänta längst på akuten

Sjukvården var en av de viktigaste valfrågorna men den frågan – liksom pensionärernas situation – fick ingen större uppmärksamhet i senaste valrörelsen. Det bristande politiska intresset leder till försämringar. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att köerna på akuten blivit allt längre. Dessutom är det  de som har svårast att köa – våra äldre – som får vänta längst. Detta bekräftar tidigare uppgifter —  så det är ingen nyhet för beslutsfattarna.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/ingenforbattringavvantetidernapaakuten