Många oroliga för sin pension

Det nuvarande pensionssystemet, som infördes 1999, har för många blivit en besvikelse. Av en opinionsundersökning framgår att varannan tillfrågad är orolig för sin pension. Tyvärr ser det som om Miljöpartiet – som inte deltog i riksdagsbeslutet – fick rätt i sin prognos att det nuvarande systemet skulle ge ca 30 % mindre i pension jämfört med det gamla.
Läs här om opinionsundersökningen: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22274690.ab