Äldreomsorgen: Nytt bemanningsförslag

Socialstyrelsen har återkommit till regeringen om bemanningen inom äldreomsorgen. Den här gången finns det också förslag om hur reformen ska finansieras. Regeringsbeslut väntas under juni. Sveriges Kommuner och Landsting, som avvisat tidigare bemanningsförslag från Socialstyrelsen, har skrivit om  den nya propån. Läs mera här