Stockholm: Fri sjukvård från 85 år och ingen höjd SL-taxa

I Stockholms läns landstings budgetbehandling röstade Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna på ett förslag om fri sjukvård för personer fr.o.m. 85 år. Genom detta fick förslaget majoritet. Det kommer att kosta mellan 10 och 25 miljoner kr. Alliansen, som vanligen har majoritet med hjälp av Sverigedemokraterna, reserverade sig.
Samma partier avslog ett förslag från de styrande allianspartierna om att höja priserna i kollektivtrafiken, något som gör att också det reducerade priset för bl.a. pensionärer hålls oförändrat. Kostnaden för de uteblivna höjningarna beräknas till drygt 700 miljoner kr.