AP-fonder inte glada över Löfvens förslag

Stefan Löfven nämnde  på  S-kongressen AP-fonderna som en tänkbar finansiär av bostads- och järnvägsbyggen. Regeringen är för egen del tveksam till att låna till den typen av investeringar och genast uppstod frågan varför pensionärerna via fonderna då ska ta risken. Nu har flera företrädare för AP-fonderna sagt att de inte är intresserade. Flera fonder finansierar för övrigt redan en del byggprojekt, dock är bostäder inte prioriterade.
Läs mera här