MP föreslår äldreakut i Stockholms län

Miljöpartiet vill i sitt budgetförslag för 2016 att det inrättas en äldreakut i Stockholms läns landsting. Belastningen på sjukhusens akutmottagningar är stor. Statistik som Miljöpartiet efterfrågat visar att väntetiderna på akutmottagningarna ökar. Värst är det för våra äldre.

Därför vill MP investera i en akutmottagning specialiserad på geriatrik. Det skulle gynna de äldre patienterna samtidigt som det avlastar övriga akutmottagningar. Detta förslag ska förberedas under 2016.

Alliansen har f n majoritet i stockholmslandstinget med stöd av Sverigedemokraterna.