Premiepensionen gick bra 2013

2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna och pensionärerna inom premiepensionssystemet. Den goda utvecklingen på de flesta aktiemarknaderna medförde att värdet på pensionsspararnas konton steg kraftigt och pensionerna höjdes för pensionärerna. Det visar den senaste årsrapporten ”Premiepensionen – Pensionsspararna och pensionärerna” från Pensionsmyndigheten.
Läs mera här: http://mb.cision.com/Main/1149/9576079/239854.pdf