Coronakrisen: Pensionärer nöjda med åtgärderna för folkhälsan

Sv Dagbladet har låtit Sifo fråga om det tas för stor hänsyn till ekonomin eller folkhälsan i de åtgärder som vidtagits. De flesta anser att åtgärderna är väl avvägda.

Det finns skillnader mellan åldersgrupper. 20 procent av yngre människor, mellan 18 och 29 år, tycker att det tas för lite hänsyn till folkhälsan. Andelen blir mindre ju högre upp i åldrarna man frågar; 30–49 år (15 procent), 50–64 år (12 procent). Bland de som är mellan 65 och 79 år anser bara 9 procent att för lite hänsyn tas till folkhälsan.

– Det är lite förvånande, för det sägs ju att de yngre klarar sig bättre från smitta. Men det kan ha att göra med hur oroliga de är över att smittas, säger Sifos Toivo Sjörén till SvD.

https://www.svd.se/en-av-tre-m-valjare-for-lite-hansyn-tas-till-ekonomin?fbclid=IwAR2iXvP-_g2VuznIRUsnzOCCXS2gc9CAvT9v5r4DVKy0QBXtw9jLVBHne_g

Bara 5 % stöder pensionärskatten

En ny Sifo-mätning visar att en stor majoritet av svenskarna är emot att pensionärer betalar högre skatt än de som jobbar. Mätningen visar till och med att de flesta vill att pensionärer ska betala lägre skatt än löntagare. Bra 5 % gillar det nuvarande systemet med extra skatt för pensionärer. Detta enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT.
När det gäller beskattning ligger också sjukskrivna och arbetslösa illa till – de får till och med betala högre inkomstskatt än pensionärerna.
Undersökningen redovisas på SVT:s hemsida – dock finns f.n. ingen fungerande länk till inslaget.