Bara 5 % stöder pensionärskatten

En ny Sifo-mätning visar att en stor majoritet av svenskarna är emot att pensionärer betalar högre skatt än de som jobbar. Mätningen visar till och med att de flesta vill att pensionärer ska betala lägre skatt än löntagare. Bra 5 % gillar det nuvarande systemet med extra skatt för pensionärer. Detta enligt en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av SVT.
När det gäller beskattning ligger också sjukskrivna och arbetslösa illa till – de får till och med betala högre inkomstskatt än pensionärerna.
Undersökningen redovisas på SVT:s hemsida – dock finns f.n. ingen fungerande länk till inslaget.