Morötter för att äldre ska jobba längre

Alliansregeringen vill få äldre att arbeta efter uppnådd pensionsålder. Pensionsmyndigheten har därför fått i uppdrag att komma med förslag hur det ska vara möjligt att jobba längre upp i åldrarna utan att garantipension och bostadstillägg minskar p.g.a. detta. Avsikten är att reformen ska vara genomförd 2016.
Läs mera här