Kvinnor och ensamboende mindre nöjda med hemtjänsten

Äldre som bor ensamma är mindre nöjda och trygga med sin hemtjänst än de som bor ihop med någon, det gäller särskilt kvinnor. Det visar Socialstyrelsens årliga undersökning bland äldre. Enkäten visar även att förtroendet för personalen minskat. Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015oktober/ensamboendeochkvinnormindrenojdamedhemtjansten