Kritik mot pensionshanteringen

Två pensionärsorganisationer framför stark kritik mot hur pensionsfrågan hanteras i riksdagen. De påpekar att den ökning, som en del (inte alla) pensionärer ska få 1 januari 2016, inte räcker till för att kompensera tidigare nedskärningar. Organisationerna vill att pensionssystemet ska utvärderas och bristerna åtgärdas.
Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article21240724.ab