Avgaser kopplas till demens

Forskare vid Umeå universitet har kommit fram till att personer som bor på gator med mycket avgaser löper en större risk att drabbas av demenssjukdomarna Alzheimers sjukdom och vaskulär demens än de som bor på platser där luften är renare.
Läs mera här