Kritik mot tillämpningen av bo hemma-principen

Författaren Göran Rosenberg har skrivit en debattartikel om kommunernas äldreomsorg. Principen att äldre ska bo hemma så länge som möjligt används till att avskaffa platser på äldreboenden. Behovet av gemenskap hör till det som kalkyleras bort.
Läs mera här: http://www.expressen.se/kultur/om-att-klara-sig-sjalv/