Ensamheten extra skadlig för äldre

Äldreomsorgen behövs inte minst för att minska ensamheten. Speciellt besvärligt är det för den som blir änka/änkling. Men ändå har 5.000  platser äldreboenden lagts ner i Sverige under senare år.
Läs mera här