Fler äldre dödas i trafiken

Medan antalet trafikdöda i Sverige har minskat totalt sett har dödsfallen bland äldre i trafiken ökat med nära 40 % sedan 2012. Det är framför allt oskyddade trafikanter över 75 år som drabbas På många ställen har övergångsställen tagits bor och det gör äldre, som har svårt att gå, chanser och ger sig ut i trafiken.
Läs mera här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6213711