Granskning: SD klarar inte budgetlöfte till pensionärerna

Svenska Dagbladet publicerade den 18 augusti en granskning av Sverigedemokraternas budgetförslag och kom fram till att det finns ”miljardhål” i förslaget. Enligt granskningen underfinansierar SD sina löften till pensionärerna – det saknas 4 miljarder och tidningen konstaterar att SD därmed inte uppfyller sitt löfte om att ta bort pensionärsskatten.

Här är länken till artikeln: https://www.svd.se/flera-miljardhal-i-sds-politik–klarar-inte-pensionarslofte – sida-2

Undersökning: Norska pensionärer mer nöjda än svenska

De norska pensionärerna är mer nöjda med sin levnadsstandard än grannarna i Sverige och Finland. Det visar en ny undersökning.

Fyra av tio svenska seniorer har precis så de klarar sig eller har det svårt ekonomiskt.
Detta framgår av en undersökning som har gjorts på uppdrag av Svensk Hypotekspension bland pensionärer i Sverige, Norge och Finland som äger sin bostad.
37 procent av de svenska pensionärerna säger att de skulle behöva mer pengar, främst för att renovera hemma, för resor eller för att ha mer pengar till vardagsutgifter.
 Men många seniorer har ingen möjlighet att ta ett vanligt bolån. Pensionen räcker helt enkelt inte till för att klara kreditprövningen. Systemet kan kännas fyrkantigt om man samtidigt äger en lågt belånad bostadsrätt eller villa som kan användas som säkerhet.
 Undersökningen visar också att endast 28 procent av de svenska pensionärerna tycker att det är viktigt att lämna ett arv efter sig – mot 34 procent i Norge och 45 procent i Finland.

Låg allmän pension att vänta

Med åren har den allmänna pension relativt sett  blivit allt sämre för nya grupper av pensionärer. Detta väntas fortsätta och även gälla 90-talisterna när de så småningom når pensionsåldern. De väntas få cirka 40 % av slutlönen i allmän pension. Rekommendationen är att om möjligt komplettera med tjänstepension eller andra lösningar. Läs mera här: http://www.msn.com/sv-se/ekonomi/nyheter/l%c3%a5ga-pensioner-v%c3%a4ntar-90-talister/ar-BBDJBJ8?li=BBqxCu3&ocid=iehp

Äldre stockholmare ska få mer hjälp mot hemlöshet

Stockholms kommun har beslutat att ta itu med problemet med att allt fler äldre blir hemlösa. Orsakerna till att hemlösheten ökar bland 65+ är bl.a. höga hyror, låga pensioner, missbruk och sjukdom.

I februari 2017 fick socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag av kommunfullmäktige att öka insatserna för att hjälpa hemlösa äldre att få bostad. Det ska också handla om att förebygga hemlöshet. Målet är enligt fullmäktige att alla äldre i dessa grupper ska få den hjälp de behöver för att klara sina bostadsbehov.
Ärendet i fullmäktige kan läsas via denna länk: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1876315

Osäkert om framtida pensioner

För 2016 är pensionerna klara (se artikel längre ner). När det gäller åren därefter är läget osäkert. Ingen vet om eller när den s.k. bromsen slår till igen. Huvudprincipen för bromsen är att den sänker pensionerna om intäkterna till de statliga fonderna minskar.

Pensionerna är delvis beroende av utvecklingen på börserna och börsåret 2016 inleddes med globala och svenska kursnedgångar, främst beroende oro över problem i den kinesiska tillverkningsindustrin.

Befolkningsökningen och fler äldre bidrar till osäkerheten. Sveriges Kommuner och Landsting meddelade redan i våras att kommuner och landsting kan komma att höja sina skatter med upp till 2 kr fram till 2019.  Underskotten i ekonomin ökar även på den statliga sidan.

Riksdagens pensionsgrupp arbetar med att få fram nya principer för pensionerna. Men olika uppfattningar om tillvägagångssättet gör att samarbetet gnisslar. Grundprincipen är att alla i gruppen ska vara överens och det gör att reformer kan utebli.

Här två länkar till mer information:
http://www.svd.se/sa-paverkar-okad-migration-din-pension
och
http://www.svd.se/ministern-om-pensionsbraket-valdigt-bekymrad/om/naringsliv

Pensionärernas inkomster hänger inte med

1 januari 2016 höjs pensionerna för många. Dessutom sänks extraskatten på pensioner för en del. Men samtidigt inför många kommuner höjda avgifter för hemtjänsten. Sammanlagt väntas detta innebära att inkomstklyftan mellan 65+ och förvärvsarbetande ökar även 2016.

En undersökning från Skattebetalarna visar att pensionärerna nästan helt gått miste om den köpkraftsökning som förvärvsarbetande haft de senaste 10 åren. Läsa mera här: http://www.svd.se/pensionarer-tappar-kopkraft–0-procents-utveckling

Pensionärer i botten när det gäller ekonomisk utveckling

Swedbank har följt den ekonomiska utvecklingen för olika grupper 2005-2015. Den enda gruppen som fått sämre inkomster före skatt är pensionärspar som hamnat på –1 %. Listan toppas av tonårsfamiljer (+20 %) och 2-barnsfamiljer och tonårsfamiljer (+19 %). Skillnaderna till pensionärernas nackdel är stora också när det gäller disponibel inkomst.
Läs mera här: http://www.dn.se/ekonomi/alla-hushall-har-fatt-plus-i-planboken-1/

Krav på översyn av pensionssystemet

Flera pensionärsorganisationer är i ett debattinlägg i Aftonbladet kritiska till det nuvarande pensionssystemet, som bl.a. gör att många kvinnor har mycket låga pensioner.

Pensionsavgiften på 18,5 procent måste höjas så att mer pengar kommer in i systemet. Det så kallade taket, över vilket löntagares pensionsavgifter går som skatt till staten och inte in i systemet, bör också tas bort. Eftersom allt fler riskerar att blir beroende av garantipension bör den följa löneutvecklingen i stället för ett prisindex, skriver organisationerna som vill ha en övergripande översyn av pensionssystemet.

Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/article21475806.ab

Rödgrönt löfte om pensionärsskatten

Regeringen lovar att fr.o.m. 2016 påbörja slopandet av pensionärsskatten genom att sänka skatten så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till cirka 120.000 kronor per år. Skatten sänks även för de med pensionsinkomster upp till 240.000 kronor per år. Som exempel innebär det för en pension på 120.000 kronor per år en skattesänkning på över 3.000 kronor per år, eller över 250 kronor per månad.
Läs mera här: http://www.dn.se/debatt/i-hostbudgeten-sanker-vi-skatten-for-pensionarerna/