Det finns andra förklaringar än att vi blir fler äldre

I ett debattinlägg är tre forskare är kritiska till man ibland hävdar att det ökande antalet äldre är huvudförklaringem till att kommuner och regioner har ekonomiska problem. När det påståendet upprepas kan det leda till felaktiga beslut.

https://www.svd.se/de-stora-kostnaderna-for-aldre-ligger-framfor-oss