Bemanningsregler läggs på is

Socialstyrelsen har än en gång backat när det gäller föreskrifterna om bättre bemanning på äldreboendena. Regeringens handläggning har dragit ut på tiden och Sveriges Kommuner och Landsting har varit kritiska mot föreskrifterna. Avsikten var att föreskrifterna skulle träda i kraft 31 mars 2015. Något nytt datum kommer inte att anges förrän regeringen tagit beslut i frågan.
Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015januari/foreskrifternaombemanningforpersonermeddemens-sjukdomutgarden27januari2015

SPF kritiserar pensionssystemet

SPF Seniorer är mycket kritiska till pensionssystemet och kräver en utvärding. SPF-ordföranden Christina Rogestam skriver bl.a. så här: Det är mycket allvarligt att pensionssystemets grundprinciper inte uppfylls: pensionerna följer inte löneutvecklingen utan tvärtom halkar pensionerna efter år efter år.

Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20159424.ab

Försök med kortare arbetstid

Göteborgs kommun startar den 1 februari ett försök med kortare arbetstid på Svartedalens äldreboende på Hisingen. Personalen ska jobba 6 timmar per dag (istället för 8) och ha oförändrad lön. Kommunen ska följa personalens hälsa och även utröna om det blir några eventuella samhällsekonomiska effekter.
Läs mera här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2586862-jobba-sex-timmar-fa-fullt-betalt

Äldre får vänta längst på akuten

Sjukvården var en av de viktigaste valfrågorna men den frågan – liksom pensionärernas situation – fick ingen större uppmärksamhet i senaste valrörelsen. Det bristande politiska intresset leder till försämringar. I en rapport från Socialstyrelsen konstateras att köerna på akuten blivit allt längre. Dessutom är det  de som har svårast att köa – våra äldre – som får vänta längst. Detta bekräftar tidigare uppgifter —  så det är ingen nyhet för beslutsfattarna.
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014december/ingenforbattringavvantetidernapaakuten