Bemanningsregler läggs på is

Socialstyrelsen har än en gång backat när det gäller föreskrifterna om bättre bemanning på äldreboendena. Regeringens handläggning har dragit ut på tiden och Sveriges Kommuner och Landsting har varit kritiska mot föreskrifterna. Avsikten var att föreskrifterna skulle träda i kraft 31 mars 2015. Något nytt datum kommer inte att anges förrän regeringen tagit beslut i frågan.
Läs mera här: http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2015januari/foreskrifternaombemanningforpersonermeddemens-sjukdomutgarden27januari2015