SPF kritiserar pensionssystemet

SPF Seniorer är mycket kritiska till pensionssystemet och kräver en utvärding. SPF-ordföranden Christina Rogestam skriver bl.a. så här: Det är mycket allvarligt att pensionssystemets grundprinciper inte uppfylls: pensionerna följer inte löneutvecklingen utan tvärtom halkar pensionerna efter år efter år.

Läs mera här: http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20159424.ab