Försök med kortare arbetstid

Göteborgs kommun startar den 1 februari ett försök med kortare arbetstid på Svartedalens äldreboende på Hisingen. Personalen ska jobba 6 timmar per dag (istället för 8) och ha oförändrad lön. Kommunen ska följa personalens hälsa och även utröna om det blir några eventuella samhällsekonomiska effekter.
Läs mera här: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2586862-jobba-sex-timmar-fa-fullt-betalt