”Bantarmat” till pensionärer

Enligt Livsmedelsverket är många pensionärer undernärda. Det gäller både de som finns på äldreboenden och hemmaboende. Det har getts flera förklaringar till detta. En av förklaringarna finns i Skellefteå där en kommunal matlåda kan innehålla så lite som 300 kilokalorier, vilket ger samma energimängd som en kexchoklad. Professor Yngve Gustafson, Umeå universitet, har reagerat kraftfullt.
Läs mera här: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/professorn-om-aldrematen-det-ar-skandal