Maxtaxan för hemtjänst höjs

Regeringen höjer maxtaxan i hemtjänsten, vilket gör det möjligt för kommunerna att höja avgiften av det skälet. Samtidigt minskas nämligen statsbidragen i motsvarande grad. Kommuner som avstår att höja måste på annat sätt försöka finansiera det ekonomiska bortfallet. Förslaget har fått skarp kritik av pensionärsorganisationer.
Läs mera här: http://www.svd.se/regeringen-gor-hemtjanst-dyrare