20 % till omsorg och vård av äldre

Det är stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur mycket pengar som satsas på på vård och omsorg om äldre personer. I genomsnitt användes 20 procent av kommunernas totala kostnader under 2012 till vård och omsorg om äldre.

Det visar kostnadsmåtten inom socialtjänstens verksamheter i Socialstyrelsens rapport ”Kostnadsmått 2012 – Öppna jämförelser av socialtjänsten”.

Resultaten varierar stort mellan kommunerna. Exempelvis varierade kostnaden för särskilt boende till äldre mellan kommunerna med 463.600 –1.422.400 kronor per beviljad person. Genomsnittet för riket uppgick till 689.700 kronor per person. En viss variation är naturlig och kan bero på en mängd olika faktorer, till exempel olika behov av insatser.

Mer finns att läsa här