Extremt höga avgifter hos pensionsfonder

Upp till 1 304 kronor per år. Så mycket kan förvaltningen av premiepensionen kosta enligt en ny rapport från Pensionsmyndigheten. Rapporten har kartlagt avgifterna i 20 förvaltningsföretag som tillsammans förvaltar cirka 87 miljarder kronor åt cirka 600 000 sparare i sammanlagt 65 fonder.

Som en del av sitt uppdrag att stärka pensionssparare och pensionärers ställning som konsumenter följer Pensionsmyndigheten upp förra årets rapport om förvaltningsföretagen inom premiepensionen. I den var högsta förvaltningskostnad hela 13 gånger högre jämfört med förvalsalternativet AP7 Såfa, mot 8,5 gånger högre i årets rapport. Pensionsmyndighetens menar att arbetetet med att stävja avgifterna har varit framgångsrikt.
Läs mera här: http://www.pensionsmyndigheten.se/RapportForvaltningstjansterInomPremiepensionen.html