Ett krig mot svenska pensionärer

Leif Södergren skrev 11 juli i Expressen: ”Det har länge pågått ett krig mot svenska pensionärer. De äldre har svartmålats som en ointressant och en kostnadskrävande grupp som belastar samhället.

Därmed har de effektivt placerats i ett utanförskap vilket gör det lättare för politiker att marginalisera och osynliggöra dem. Pensionerna krymper och dessutom är beskattningen högre för pensionärer i Sverige än i andra europeiska länder.”
Läs mera här: http://www.expressen.se/debatt/det-pagar-ett-krig-mot-svenska-pensionarer/

Expressens ledarsida: Äldreboendena måste bli fler!

Det behövs fler platser på äldreboenden. Men fungerande boenden läggs ner på grund av att de inte uppfyller alla formella krav. Om de äldre på boendet mår bra och om personalen är nöjd med arbetsförhållanden – låt då verksamheten fortsätta.
Läs mera här: http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/sank-kraven-pa-aldreboenden/

En blivande pensionärs dystra berättelse

Det är ingen hemlighet att pensionssystemet är underfinansierat. Det är en följd pensionsuppgörelsen 1994 mellan S och de borgerliga partierna. Redan då hävdade MP att det innebar att pensionerna kommer att sänkas med ca 30 procent jämfört med det gamla systemet.
Här en skildring, av en blivande pensionär, från verkliga livet. Häng inte upp er på rubriken! http://www.expressen.se/kronikorer/britta-svensson/pengarna-racker-inte-till-att-sippa-drinkar-vid-poolen/