Tusentals äldre bestulna

Tusentals gamla blir bestulna av de personer som ska ta hand om dem. Men  många fall läggs ner.  I 96 procent av fallen går den skyldige fri.  Många stölder blir inte ens kända och mörkertalet kan vara stort. Detta avslöjande ger ny kraft åt kraven att det ska vara möjligt att få utdrag ur belastningsregistret gällande personer som arbetar med äldre eller funktionshindrade.
Läs mera här