Så isoleras äldre av snö och halka

Halkan på gångbanorna är ett bekymmer för alla, inte minst för äldre och rörelsehindrade. Äldre personer är överrepresenterade när det gäller fallskador på is och snö och många blir isolerade i sina bostäder. Här ett intressant radioprogram om snöproblematiken: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6589435

–––––––––––––-