Pensioner väntas öka efter 2014

– Jämfört med den prognos som lämnades i januari beräknas inkomstpensionerna för år 2015–2016 få en högre uppräkning. Det beror på att balanstalet blev högre jämfört med tidigare prognos. Intjänandetiden för 2012 blev högre jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning och det har en höjande effekt på balanstalet, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten.

– Även för kommande år görs ett mer positivt antagande för intjänandetidens utveckling. Pensionsskulden för aktiva blev något lägre än enligt föregående prognos och har sänkts också vid framskrivningen.

Prognos inkomst- och tilläggspensionen, i procent. (Siffrorna för 2014 är inte prognos.)

2014 2015 2016 2017 2018
Januariprognos –2,7 +1,3 +5,7 +4,9 +1,4
Februariprognos –2,7 +1,5 +6,0 +4,5 +1,8